บอร์ดสมาคมสถาบันการเงินของรัฐแต่งตั้ง “วิทัย รัตนากร”

บอร์ดสมาคมสถาบันการเงินของรัฐแต่งตั้ง “วิทัย รัตนากร” นั่งประธานกรรมการคนใหม่

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม เลขาธิการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2566 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ได้มีมติเอกฉันท์แต่งตั้งธนาคารออมสิน โดย นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐเป็นระยะเวลา 2 ปี แทนนายฉัตรชัย ศิริไล ประธานกรรมการสมาคมฯ คนปัจจุบันที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 20 เมษายน 2566

การเงิน

พร้อมกันนี้ ยังมีมติเลือกผู้แทน ธ.ก.ส. ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการสมาคมฯ ลำดับที่ 1 และผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นรองประธานกรรมการสมาคมฯ ลำดับที่ 2 เพื่อร่วมกันสานต่อภารกิจของสถาบันการเงินของรัฐในการส่งเสริม ช่วยเหลือ และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินของสถาบันการเงินของรัฐ และเป็นกลไกหลักในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแนวทางในการป้องกันภัยไซเบอร์ ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐในปี 2565 เช่น การจัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ลูกค้าประชาชนเพื่อการพัฒนาประเทศในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน การพัฒนาและสนับสนุนการใช้มาตรฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการให้บริการทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้สถาบันการเงินสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >> กรุงศรีคอนซูมเมอร์ ยอดใช้จ่ายบัตรพุ่ง 19% รับเศรษฐกิจฟื้น – หนุนทั้งปีเข้าเป้า

กรุงศรีคอนซูมเมอร์ ยอดใช้จ่ายบัตรพุ่ง 19% รับเศรษฐกิจฟื้น – หนุนทั้งปีเข้าเป้า

กรุงศรีคอนซูมเมอร์ เผย 10 เดือน โตแกร่ง รับเศรษฐกิจฟื้น

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร โต19% ยอดสินเชื่อใหม่ โต 16% จำนวนบัญชีลูกค้าใหม่ 357,200 ราย โต 34%  พร้อมอัดโปรพิเศษกระตุ้นยอดใช้จ่ายส่งท้ายปี มั่นใจสิ้นปีเข้าเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร 3.12 แสนล้านบาท ยอดสินเชื่อใหม่ 8.46 หมื่นล้านบาท

นางสาวณญาณี  เผือกขำ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลอันประกอบไปด้วย บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตโลตัส กล่าวว่า ผลประกอบการของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2565 เติบโตแข็งแกร่ง สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว

โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 266,000 ล้านบาท เติบโต 19% ยอดสินเชื่อใหม่ 71,000 ล้านบาท เติบโต 16% จำนวนบัญชีลูกค้าใหม่ 357,200 ราย เติบโต 34% อันเป็นผลจากความสำเร็จในการปรับกลยุทธ์ให้ตอบรับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค โดยนำนวัตกรรม และข้อมูลมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

การเงิน มีอะไรบ้าง

สำหรับอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)นับว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในธุรกิจ อยู่ที่ระดับ 1.1% สำหรับบัตรเครดิต และ 2.6% สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อผ่อนชำระ

สืบเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม ทั้งนี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จะยังคงมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE ได้จนถึง 31ธันวาคม 2565 รวมถึงปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำสำหรับบัตรเครดิตที่ 5% ออกไปจนถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยไม่ต้องลงทะเบียน

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมโครงการ “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้: มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยโดยได้ช่วยเหลือลูกค้าไปแล้วกว่า 170,000 บัญชี

ทั้งนี้ จากข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2565 หมวดที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด ได้แก่ 1.ประกันภัย, 2.ปั๊มน้ำมัน, 3.ช้อปออนไลน์ และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์,4.ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ในครัวเรือน, 5.ไฮเปอร์มาร์ทและซูเปอร์มาร์เก็ต ส่วนหมวดที่เติบโตสูง ได้แก่ 1. สายการบิน (+367%), 2. ตัวแทนท่องเที่ยว (+207%), 3.สถานเสริมความงาม (+121%), 4. รถเช่า (+94%), 5.โรงแรม (+88%), 6. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (+79%)  แสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายมีแนวโน้มขยายตัว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการรับประทานอาหาร การชอปปิง ทั้งหน้าร้านและออนไลน์

ทั้งนี้ นางสาวณญาณี  คาดว่า ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร และยอดสินเชื่อใหม่ในปีนี้ จะเป็นไปตามเป้าหมาย โดยตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร 312,300 ล้านบาท และยอดสินเชื่อใหม่ 84,600 ล้านบาท

ในปีนี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เช่น XU บัตรเครดิต ดิจิทัล เปิดตัวไปเมื่อเดือนเมษายน ด้วยสิทธิประโยชน์ในการแบ่งชำระรายการใช้จ่ายออนไลน์ 0% นาน 6 เดือน มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรกว่า 200 ล้านบาท, U CASH บริการสินเชื่อเงินสดผ่านแอป UCHOOSE มียอดขอสินเชื่อเงินสดตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนตุลาคมกว่า 32,000 ล้านบาท, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ (ลิมิเต็ด) เจาะตลาดคนรุ่นใหม่ ชูจุดเด่นสิทธิพิเศษสุดคุ้ม รับส่วนลด เครดิตเงินคืน หรือคะแนนสะสม The 1 เมื่อใช้จ่ายที่กว่า 5,000 ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล  และร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล  รวมถึงโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ, สินเชื่อส่วนบุคคลแกร็บเฟิร์ส ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการแกร็บ และสินเชื่อดิจิทัล เฟิร์สช้อยส์ สแนปแคช ที่พิจารณาสินเชื่อด้วยข้อมูลทางเลือก ไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ สมัครง่ายผ่านแอป UCHOOSE ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อให้ครอบคลุมกลุ่มต่างๆ ยิ่งขึ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ คาดว่า ช่วงปลายปีนี้ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร และสินเชื่อจะเติบโตได้ดี จากการจับจ่ายในช่วงเทศกาล รวมถึงการซื้อกองทุน และประกันภัย กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จึงได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ เพื่อกระตุ้นยอดใช้จ่ายปลายปี เช่น แคมเปญ “บัตรรู้ใจ ใช่ทุกมื้อ” มอบเครดิตเงินคืน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข ที่ร้านอาหารและแอปดิลิเวอรีที่ร่วมรายการ (1 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66), Krungsri Zero มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เลือกแบ่งจ่ายได้ 0% 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวด กิน ช้อป เที่ยว 500 บาทขึ้นไป/สลิป และมียอดใช้จ่ายสะสม 10,000 บาทขึ้นไป (1 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66), บัตรเครดิต เฟิร์สช้อยส์ มอบสิทธิเปลี่ยนยอดใช้จ่ายในหมวดประกัน เป็นผ่อน 0% สั่ง ได้ 6 เดือน ผ่านUCHOOSE (1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66) เป็นต้น

ข่าวแนะนำ : แก้หนี้ครัวเรือนฉบับ “ธปท.” ลดหนี้เดิม

แก้หนี้ครัวเรือนฉบับ “ธปท.” ลดหนี้เดิม

แก้หนี้ครัวเรือนฉบับ “ธปท.” ลดหนี้เดิม-ห้ามออกสินเชื่อหนุนก่อหนี้เกินตัว

ธปท.เปิดแนวทางแก้หนี้ครัวเรือน 3 ด้าน ลดหนี้เดิม สินเชื่อใหม่ที่มีคุณภาพ อัปเกรดความรู้การเงิน จ่อห้ามออกผลิตภัณฑ์การเงินที่กระตุ้นให้คนก่อหนี้เกินตัวไตรมาสแรกปีหน้า พร้อมขอให้แบงก์นำร่องช่วยให้เอกชนสู่ “ธุรกิจสีเขียว” ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานการเงินดิจิทัล ส่วน virtual bank ได้เห็นแน่ ปี 67 นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สายเสถียรภาพสถาบันการเงิน เปิดเผยว่า แนวทางดำเนินการของธปท.ในช่วงต่อไปในการดูแลลูกหนี้ สถาบันการเงิน และระบบการเงินไทย เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนั้น จะทำใน 3 ด้านคือ ด้านที่ 1 ดูแลการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งสัดส่วนหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง 88% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ในไตรมาส 2 ของปีนี้ ขณะที่ยังมีกลุ่มเปราะบางที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด-19 ซึ่งยังมีลูกหนี้ส่วนหนึ่งที่รายได้ยังไม่กลับมา หรือลูกหนี้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง และผู้มีรายได้น้อย

การเงิน

โดยในส่วนนี้ ธปท.จะแก้ไขผ่านการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งจะทำผ่าน 3 แนวทางคือ การลดหนี้เดิมผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ในรูปแบบและมาตรการต่างๆที่ ธปท.และสถาบันการเงินดำเนินการมาตลอด แนวทางที่ 2 ปรับการให้สินเชื่ออย่างมีคุณภาพ โดยจะดูแลไม่ให้สถาบันการเงินออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกหนี้ หรือกระตุ้น และเพิ่มโอกาสก่อหนี้เกินตัว ซึ่งเกณฑ์จะออกไตรมาสแรกปีหน้า และแนวทางที่ 3 ให้ความรู้ทางการเงินที่เพิ่มขึ้นกับประชาชน เพื่อให้เข้าใจทั้งความจำเป็นในการออม และการก่อหนี้ที่เหมาะสมกับตัวเอง