แก้หนี้ครัวเรือนฉบับ “ธปท.” ลดหนี้เดิม

ข่าวการเงิน

แก้หนี้ครัวเรือนฉบับ “ธปท.” ลดหนี้เดิม-ห้ามออกสินเชื่อหนุนก่อหนี้เกินตัว

ธปท.เปิดแนวทางแก้หนี้ครัวเรือน 3 ด้าน ลดหนี้เดิม สินเชื่อใหม่ที่มีคุณภาพ อัปเกรดความรู้การเงิน จ่อห้ามออกผลิตภัณฑ์การเงินที่กระตุ้นให้คนก่อหนี้เกินตัวไตรมาสแรกปีหน้า พร้อมขอให้แบงก์นำร่องช่วยให้เอกชนสู่ “ธุรกิจสีเขียว” ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานการเงินดิจิทัล ส่วน virtual bank ได้เห็นแน่ ปี 67 นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สายเสถียรภาพสถาบันการเงิน เปิดเผยว่า แนวทางดำเนินการของธปท.ในช่วงต่อไปในการดูแลลูกหนี้ สถาบันการเงิน และระบบการเงินไทย เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนั้น จะทำใน 3 ด้านคือ ด้านที่ 1 ดูแลการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งสัดส่วนหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง 88% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ในไตรมาส 2 ของปีนี้ ขณะที่ยังมีกลุ่มเปราะบางที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด-19 ซึ่งยังมีลูกหนี้ส่วนหนึ่งที่รายได้ยังไม่กลับมา หรือลูกหนี้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง และผู้มีรายได้น้อย

การเงิน

โดยในส่วนนี้ ธปท.จะแก้ไขผ่านการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งจะทำผ่าน 3 แนวทางคือ การลดหนี้เดิมผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ในรูปแบบและมาตรการต่างๆที่ ธปท.และสถาบันการเงินดำเนินการมาตลอด แนวทางที่ 2 ปรับการให้สินเชื่ออย่างมีคุณภาพ โดยจะดูแลไม่ให้สถาบันการเงินออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกหนี้ หรือกระตุ้น และเพิ่มโอกาสก่อหนี้เกินตัว ซึ่งเกณฑ์จะออกไตรมาสแรกปีหน้า และแนวทางที่ 3 ให้ความรู้ทางการเงินที่เพิ่มขึ้นกับประชาชน เพื่อให้เข้าใจทั้งความจำเป็นในการออม และการก่อหนี้ที่เหมาะสมกับตัวเอง